Menu
Giỏ hàng

One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)

One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
Top Brand -20 % Hàng Order
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)

Hãng sản xuất: MegaHouse

Kích thước: 24cm

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 5 năm 2021

One Piece - Fujitora - Excellent Model - Portrait Of Pirates "Sailing Again" - 1/8 (MegaHouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: MegaHouse
  • Mã Sản Phẩm: 10855
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 674
4.000.000 đ
3.200.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất MegaHouse
Kích thước 24cm
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 5 năm 2021
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.