Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)

OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
Pre-Order
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)

Manufacturer: Magi Arts

Kích thước: 26cm

Tỉ lệ: 1/6

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 12 năm 2024

OL-chan Darakeru - OL-chan - 1/6 - Pink Shirt (Magi Arts)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Magi Arts
  • Mã Sản Phẩm: 12702
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 173
2.600.000 đ

Tùy chọn đang có

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Magi Arts
Kích thước 26cm
Tỉ lệ 1/6
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 12 năm 2024
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.