Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)

No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
Top Brand Hàng Order
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)

Manufacturer: Phat Company

Kích thước: 19cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: PVC, ABS

Thời gian phát hành: Tháng 11/20222

 

No Game No Life - Shiro - Sora - 1/7 - Summer Season Ver. (Phat Company)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Good Smile Company
  • Mã Sản Phẩm: R9468
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1332
4.500.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.