Menu
Giỏ hàng

Nendoroid Shoko Komi

Nendoroid Shoko Komi
Nendoroid Shoko Komi
Nendoroid Shoko Komi
Nendoroid Shoko Komi
Nendoroid Shoko Komi
Nendoroid Shoko Komi
Nendoroid Shoko Komi
Top Brand Hàng Order
Nendoroid Shoko Komi
Nendoroid Shoko Komi
Nendoroid Shoko Komi
Nendoroid Shoko Komi
Nendoroid Shoko Komi
Nendoroid Shoko Komi
Nendoroid Shoko Komi

Manufacturer: Good Smile Company

Kích thước: 10cm

Chất liệu: ABS, PVC

 Thời gian phát hành: Tháng 10 năm 2022

Nendoroid Shoko Komi
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Good Smile Company
  • Mã Sản Phẩm: R9393
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 896
1.350.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.