Menu
Giỏ hàng

Nendoroid Luo Tianyi: Grain in Ear Ver.

Nendoroid Luo Tianyi: Grain in Ear Ver.
Nendoroid Luo Tianyi: Grain in Ear Ver.
Nendoroid Luo Tianyi: Grain in Ear Ver.
Nendoroid Luo Tianyi: Grain in Ear Ver.
Nendoroid Luo Tianyi: Grain in Ear Ver.
Nendoroid Luo Tianyi: Grain in Ear Ver.
Nendoroid Luo Tianyi: Grain in Ear Ver.
Top Brand Pre-Order
Nendoroid Luo Tianyi: Grain in Ear Ver.
Nendoroid Luo Tianyi: Grain in Ear Ver.
Nendoroid Luo Tianyi: Grain in Ear Ver.
Nendoroid Luo Tianyi: Grain in Ear Ver.
Nendoroid Luo Tianyi: Grain in Ear Ver.
Nendoroid Luo Tianyi: Grain in Ear Ver.
Nendoroid Luo Tianyi: Grain in Ear Ver.

Manufacturer: Good Smile Company

Kích thước: 10cm

Chất liệu: ABS & PVC

Thời gian phát hành: Tháng 7/2023

Nendoroid Luo Tianyi: Grain in Ear Ver.
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Good Smile Company
  • Mã Sản Phẩm: R9532
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 424
1.400.000 đ

Tùy chọn đang có

Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.