Menu
Giỏ hàng

Nekopara - POP UP PARADE Vanilla

Nekopara - POP UP PARADE Vanilla
Nekopara - POP UP PARADE Vanilla
Nekopara - POP UP PARADE Vanilla
Nekopara - POP UP PARADE Vanilla
Nekopara - POP UP PARADE Vanilla
Nekopara - POP UP PARADE Vanilla
Nekopara - POP UP PARADE Vanilla
Nekopara - POP UP PARADE Vanilla
Top Brand Hàng Order
Nekopara - POP UP PARADE Vanilla
Nekopara - POP UP PARADE Vanilla
Nekopara - POP UP PARADE Vanilla
Nekopara - POP UP PARADE Vanilla
Nekopara - POP UP PARADE Vanilla
Nekopara - POP UP PARADE Vanilla
Nekopara - POP UP PARADE Vanilla
Nekopara - POP UP PARADE Vanilla

Manufacturer: Good Smile Company

Kích thước: 17cm

Chất liệu: PVC , ABS

Thời gian phát hành: Tháng 9 năm 2021

Nekopara - POP UP PARADE Vanilla
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Good Smile Company
  • Mã Sản Phẩm: R9646
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 470
1.090.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.