Menu
Giỏ hàng

Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)

Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Top Brand -16 % Hàng Order
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)

Hãng sản xuất: MegaHouse

Kích thước: 15cm

Tỉ lệ: 1/8

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 10/2021

 

Naruto Shippuuden - Gaara - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: MegaHouse
  • Mã Sản Phẩm: R9499
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1051
3.800.000 đ
3.200.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.