Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)

Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Hàng Order
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)

Manufacturer: FREEing

Kích thước: 43cm

Tỉ lệ: 1/4

Chất liệu: ABS, PVC

 

Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan - Elizabeth Liones - B-style - 1/4 - Bunny Ver. (FREEing)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: FREEing
  • Mã Sản Phẩm: R9508
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 518
6.500.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.