Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)

League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
Pre-Order
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)

Manufacturer: Myethos

Tỉ lệ: 1/7

Kích thước: 31.5cm

Chất liệu: ABS & PVC

Thời gian phát hành: Tháng 12 năm 2023

League of Legends - Maven of the Strings Sona (Myethos)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Myethos
  • Mã Sản Phẩm: 10403
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 729
4.200.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất ABS, PVC
Kích thước 31.5cm
Tỉ lệ 1/7
Chất liệu Myethos
Thời gian phát hành Tháng 12 năm 2023
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.