Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)

Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Hết hàng
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)

Manufacturer: Bell Fine

Kích thước: cao 13cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: PVC, ABS

Thời gian phát hành: Tháng 2 năm 2022

Kizumonogatari - Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade - 1/7 (Bell Fine)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hết hàng
  • Brand / Manufacturer: Bell Fine
  • Mã Sản Phẩm: R7376
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 2209
4.200.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.