Menu
Giỏ hàng

Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)

Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Top Brand Pre-Order
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)

Manufacturer: MegaHouse

Kích thước: 9cm

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 4 năm 2023

Kimetsu no Yaiba - Shinazugawa Sanemi - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: MegaHouse
  • Mã Sản Phẩm: R9617
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 504
2.000.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.