Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)

Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Hết hàng
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)

Aoshima As Distributor, Funny Knights As Manufacturer

Kích thước: cao 25cm

Tỉ lệ: 1/8

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 5 năm 2022

Kimetsu no Yaiba - Kibutsuji Muzan - 1/8 (Aoshima, Funny Knights)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hết hàng
  • Brand / Manufacturer: Funny Knights
  • Mã Sản Phẩm: R6523
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 924
3.200.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.