Menu
Giỏ hàng

Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)

Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Top Brand Hàng Order
Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)

Manufacturer: MegaHouse

Kích thước: 8cm

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 5 năm 2023

Kimetsu no Yaiba - Kanroji Mitsuri - G.E.M. - Tenohira (MegaHouse)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: MegaHouse
  • Mã Sản Phẩm: R9611
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 326
1.800.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất MegaHouse
Kích thước 8cm
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 5 năm 2023
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.