Menu
Giỏ hàng

Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)

Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Pre-Order
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)

Hãng sản xuất: ThreeZero

Kích thước: 28.3cm

Tỉ lệ: 1/6

Chất liệu: PVC, ABS, POM, and fabric

Thời gian phát hành: Tháng 7 năm 2023

 

Jujutsu Kaisen - Zenin Maki - FigZero - 1/6 (ThreeZero)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: ThreeZero
  • Mã Sản Phẩm: 10366
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 215
4.000.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất ThreeZero
Kích thước H28.3cm
Tỉ lệ 1/6
Chất liệu PVC, ABS, POM, and fabric
Thời gian phát hành Tháng 7 năm 2023
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.