Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)

Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Pre-Order
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)

Manufacturer: Kotobukiya

Kích thước: 20.6cm

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 10 năm 2024

Jujutsu Kaisen Dai 2 Ki - Getou Suguru - ARTFX J - Hidden Inventory/Premature Death Ver. (Kotobukiya)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Kotobukiya
  • Mã Sản Phẩm: 13059
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 163
3.300.000 đ

Tùy chọn đang có

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Kotobukiya
Kích thước 20.6cm
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 10 năm 2024
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.