Menu
Giỏ hàng

Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)

Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Hết hàng
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)

Hãng sản xuất: AniGift x Vibrastar

Kích thước: 15.2cm

Tỉ lệ: 1/6

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 12 năm 2023

Jirai Coordi Erofu-Luna illustration by Sora Nani Iro 1/6 Complete Figure (AniGift, Vibrastar)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hết hàng
  • Brand / Manufacturer: AniGift
  • Mã Sản Phẩm: 10791
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 315
4.000.000 đ

Tùy chọn đang có

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất AniGift x Vibrastar
Kích thước 15.2cm
Tỉ lệ 1/6
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 12 năm 2023
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.