Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)

Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Hàng Order
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)

Kotobukiya As Manufacturer

Kích thước: cao 27.5cm

Tỉ lệ 1/7

Chất liệu: PVC, ABS

Thời gian phát hành: Tháng 7 năm 2021

Jaku-Chara Tomozaki-kun - Nanami Minami - 1/7 (Kotobukiya)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Kotobukiya
  • Mã Sản Phẩm: R5948
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 2101
3.800.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.