Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.

Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Pre-Order
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.

Hãng sản xuất: Yuè wén hǎowù

Kích thước: 25.8cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hàng: Tháng 12 năm 2023

Tushan Susu Also known as Enmusubi no Youko-chan, Fox Spirit Matchmaker

Huyao Xiao Hongniang - Tushan Yaya Green Scales and Blue Dew Ver.
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Yuè wén hǎowù
  • Mã Sản Phẩm: 12164
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 355
4.200.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Yuè wén hǎowù
Kích thước 25.8cm
Tỉ lệ 1/7
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 12 năm 2023
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.