Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Honkai: Star Rail - Tingyun - Gift+ - 1/10 (Myethos)

Honkai: Star Rail - Tingyun - Gift+ - 1/10 (Myethos)
Honkai: Star Rail - Tingyun - Gift+ - 1/10 (Myethos)
Honkai: Star Rail - Tingyun - Gift+ - 1/10 (Myethos)
Honkai: Star Rail - Tingyun - Gift+ - 1/10 (Myethos)
Honkai: Star Rail - Tingyun - Gift+ - 1/10 (Myethos)
Honkai: Star Rail - Tingyun - Gift+ - 1/10 (Myethos)
Pre-Order
Honkai: Star Rail - Tingyun - Gift+ - 1/10 (Myethos)
Honkai: Star Rail - Tingyun - Gift+ - 1/10 (Myethos)
Honkai: Star Rail - Tingyun - Gift+ - 1/10 (Myethos)
Honkai: Star Rail - Tingyun - Gift+ - 1/10 (Myethos)
Honkai: Star Rail - Tingyun - Gift+ - 1/10 (Myethos)
Honkai: Star Rail - Tingyun - Gift+ - 1/10 (Myethos)

Manufacturer: Myethos

Kích thước: 17.5cm

Tỉ lệ: 1/10

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 9 năm 2024

Honkai: Star Rail - Tingyun - Gift+ - 1/10 (Myethos)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Myethos
  • Mã Sản Phẩm: 12813
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 252
1.050.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Myethos
Kích thước 17.5cm
Tỉ lệ 1/10
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 9 năm 2024
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.