Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)

Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Pre-Order
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)

Manufacturer: Apex Innovation

Kích thước: 20cm

Tỉ lệ: 1/8

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 8 năm 2024

Honkai Impact 3rd - Rita Rossweisse - Arctech - 1/8 - Umbral Rose Ver. (Apex Innovation)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Apex Innovation
  • Mã Sản Phẩm: 12930
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 737
3.200.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Apex Innovation
Kích thước 20cm
Tỉ lệ 1/8
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 8 năm 2024
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.