Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Honkai Impact 3rd - Nendoroid Theresa: Magical Girl TeRiRi Ver (Good Smile Arts Shanghai)

Honkai Impact 3rd - Nendoroid Theresa: Magical Girl TeRiRi Ver (Good Smile Arts Shanghai)
Honkai Impact 3rd - Nendoroid Theresa: Magical Girl TeRiRi Ver (Good Smile Arts Shanghai)
Honkai Impact 3rd - Nendoroid Theresa: Magical Girl TeRiRi Ver (Good Smile Arts Shanghai)
Honkai Impact 3rd - Nendoroid Theresa: Magical Girl TeRiRi Ver (Good Smile Arts Shanghai)
Honkai Impact 3rd - Nendoroid Theresa: Magical Girl TeRiRi Ver (Good Smile Arts Shanghai)
Honkai Impact 3rd - Nendoroid Theresa: Magical Girl TeRiRi Ver (Good Smile Arts Shanghai)
Top Brand Hết hàng
Honkai Impact 3rd - Nendoroid Theresa: Magical Girl TeRiRi Ver (Good Smile Arts Shanghai)
Honkai Impact 3rd - Nendoroid Theresa: Magical Girl TeRiRi Ver (Good Smile Arts Shanghai)
Honkai Impact 3rd - Nendoroid Theresa: Magical Girl TeRiRi Ver (Good Smile Arts Shanghai)
Honkai Impact 3rd - Nendoroid Theresa: Magical Girl TeRiRi Ver (Good Smile Arts Shanghai)
Honkai Impact 3rd - Nendoroid Theresa: Magical Girl TeRiRi Ver (Good Smile Arts Shanghai)
Honkai Impact 3rd - Nendoroid Theresa: Magical Girl TeRiRi Ver (Good Smile Arts Shanghai)

Manufacturer: Good Smile Company

Kích thước: cao 10cm

Chất liệu: ABS & PVC

Thời gian phát hành: Tháng 06 năm 2019

"Ufufu... Theresa is the cutest in the world!"

From the Chinese smartphone game "Honkai Impact 3rd" comes a Nendoroid of Theresa Apocalypse in her magical girl TeRiRi outfit! She comes with three expressions including her confident standard expression, her sleepy yawning expression and her displeased expression.

For optional parts, she comes with her weapon, Dimension Sonata, a manga book and an optional part to show her ripping up her manga! Display with the previously announced Nendoroid Kiana: Winter Princess Ver. (sold separately) and enjoy the world of Honkai Impact 3rd even more!

Honkai Impact 3rd - Nendoroid Theresa: Magical Girl TeRiRi Ver (Good Smile Arts Shanghai)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hết hàng
  • Brand / Manufacturer: Good Smile Company
  • Mã Sản Phẩm: R4006
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 3465
1.450.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.