Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Honkai Impact 3rd - Kiana Kaslana Herrscher of the Void Fairy of the Spring Ver 1/8 Scale Figure (MiHoYo)

Honkai Impact 3rd - Kiana Kaslana Herrscher of the Void Fairy of the Spring Ver 1/8 Scale Figure (MiHoYo)
Honkai Impact 3rd - Kiana Kaslana Herrscher of the Void Fairy of the Spring Ver 1/8 Scale Figure (MiHoYo)
Honkai Impact 3rd - Kiana Kaslana Herrscher of the Void Fairy of the Spring Ver 1/8 Scale Figure (MiHoYo)
Honkai Impact 3rd - Kiana Kaslana Herrscher of the Void Fairy of the Spring Ver 1/8 Scale Figure (MiHoYo)
Honkai Impact 3rd - Kiana Kaslana Herrscher of the Void Fairy of the Spring Ver 1/8 Scale Figure (MiHoYo)
Honkai Impact 3rd - Kiana Kaslana Herrscher of the Void Fairy of the Spring Ver 1/8 Scale Figure (MiHoYo)
Honkai Impact 3rd - Kiana Kaslana Herrscher of the Void Fairy of the Spring Ver 1/8 Scale Figure (MiHoYo)
Hàng Order
Honkai Impact 3rd - Kiana Kaslana Herrscher of the Void Fairy of the Spring Ver 1/8 Scale Figure (MiHoYo)
Honkai Impact 3rd - Kiana Kaslana Herrscher of the Void Fairy of the Spring Ver 1/8 Scale Figure (MiHoYo)
Honkai Impact 3rd - Kiana Kaslana Herrscher of the Void Fairy of the Spring Ver 1/8 Scale Figure (MiHoYo)
Honkai Impact 3rd - Kiana Kaslana Herrscher of the Void Fairy of the Spring Ver 1/8 Scale Figure (MiHoYo)
Honkai Impact 3rd - Kiana Kaslana Herrscher of the Void Fairy of the Spring Ver 1/8 Scale Figure (MiHoYo)
Honkai Impact 3rd - Kiana Kaslana Herrscher of the Void Fairy of the Spring Ver 1/8 Scale Figure (MiHoYo)
Honkai Impact 3rd - Kiana Kaslana Herrscher of the Void Fairy of the Spring Ver 1/8 Scale Figure (MiHoYo)

Manufacturer: MiHoYo

Kích thước: cao 24cm

Tỉ lệ: 1/8

Chất liệu: ABS & PVC

Thời gian phát hành: Tháng 1 năm 2021

Honkai Impact 3rd - Kiana Kaslana Herrscher of the Void Fairy of the Spring Ver 1/8 Scale Figure (MiHoYo)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: miHoYo
  • Mã Sản Phẩm: R3708
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 6709
3.800.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.