Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)

Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hàng Order
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)

Manufacturer: POP MART

Kích thước: 11.2cm

Chất liệu: ABS, PVC

Hirono: Listening, Saying, Seeing Figure Set (POP MART)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: POP MART
  • Mã Sản Phẩm: 12336
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 379
3.800.000 đ

Tùy chọn đang có

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất POP MART
Kích thước 11.2cm
Chất liệu ABS, PVC
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.