Menu
Giỏ hàng

Helltaker - Nendoroid Justice (Good Smile Company)

Helltaker - Nendoroid Justice (Good Smile Company)
Helltaker - Nendoroid Justice (Good Smile Company)
Helltaker - Nendoroid Justice (Good Smile Company)
Helltaker - Nendoroid Justice (Good Smile Company)
Helltaker - Nendoroid Justice (Good Smile Company)
Helltaker - Nendoroid Justice (Good Smile Company)
Helltaker - Nendoroid Justice (Good Smile Company)
Top Brand Hàng Order
Helltaker - Nendoroid Justice (Good Smile Company)
Helltaker - Nendoroid Justice (Good Smile Company)
Helltaker - Nendoroid Justice (Good Smile Company)
Helltaker - Nendoroid Justice (Good Smile Company)
Helltaker - Nendoroid Justice (Good Smile Company)
Helltaker - Nendoroid Justice (Good Smile Company)
Helltaker - Nendoroid Justice (Good Smile Company)

Manufacturer: Good Smile Company

Kích thước: 10cm

Chất liệu: ABS & PVC

Thời gian phát hành: Tháng 12 năm 2022

Helltaker - Nendoroid Justice (Good Smile Company)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Good Smile Company
  • Mã Sản Phẩm: R8497
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1056
1.600.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.