Menu
Giỏ hàng

Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)

Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Hàng Order
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)

Kích thước: cao 28cm

Tỉ lệ: 1/8

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 10 năm 2020

Girls' Frontline - Zas M21 White Queen Ver 1/8 Scale Figure (Hobby Max)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Hobby Max
  • Mã Sản Phẩm: R3977
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1485
4.200.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.