Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)

Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)
Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)
Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)
Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)
Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)
Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)
Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)
Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)
-13 % Hàng Order
Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)
Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)
Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)
Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)
Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)
Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)
Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)
Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)

Manufacturer: Hobby Max

Kích thước: cao 25.5cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 8 năm 2022

Đóng Order ngày 4.8.2021.

Girls' Frontline - Mauser Kar98K Roses in Hand Ver. (Hobby Max)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Hobby Max
  • Mã Sản Phẩm: R9957
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1374
4.800.000 đ
4.200.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.