Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Girls Frontline - M950A - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - The Warbler And The Rose Ver. (eStream)

Girls Frontline - M950A - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - The Warbler And The Rose Ver. (eStream)
Girls Frontline - M950A - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - The Warbler And The Rose Ver. (eStream)
Girls Frontline - M950A - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - The Warbler And The Rose Ver. (eStream)
Girls Frontline - M950A - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - The Warbler And The Rose Ver. (eStream)
Girls Frontline - M950A - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - The Warbler And The Rose Ver. (eStream)
Girls Frontline - M950A - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - The Warbler And The Rose Ver. (eStream)
Girls Frontline - M950A - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - The Warbler And The Rose Ver. (eStream)
Pre-Order
Girls Frontline - M950A - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - The Warbler And The Rose Ver. (eStream)
Girls Frontline - M950A - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - The Warbler And The Rose Ver. (eStream)
Girls Frontline - M950A - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - The Warbler And The Rose Ver. (eStream)
Girls Frontline - M950A - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - The Warbler And The Rose Ver. (eStream)
Girls Frontline - M950A - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - The Warbler And The Rose Ver. (eStream)
Girls Frontline - M950A - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - The Warbler And The Rose Ver. (eStream)
Girls Frontline - M950A - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - The Warbler And The Rose Ver. (eStream)

Manufacturer: Alpha Satellite

Distributor: eStream

Kích thước: 29.3cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 4 năm 2024

Girls Frontline - M950A - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - The Warbler And The Rose Ver. (eStream)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: eStream
  • Mã Sản Phẩm: 10806
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1049
6.000.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Manufacturer: Alpha Satellite Distributor: eStream
Kích thước 29.3cm
Tỉ lệ 1/7
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 4 năm 2024
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.