Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)

Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
-25 % Hàng Order
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)

Manufacturer: Phat Company!

Kích thước: cao 20cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: PVC , ABS

Thời gian phát hành: Tháng 5 năm 2021

Girls Frontline - Gd DSR-50 ~Spring Peony~ (Phat Company)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Phat Company
  • Mã Sản Phẩm: R7461
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1952
5.200.000 đ
3.900.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.