Menu
Giỏ hàng

Gantz - Shimohira Reika - B-style - 1/4 - Bare Leg Bunny Ver. (FREEing)

Gantz - Shimohira Reika - B-style - 1/4 - Bare Leg Bunny Ver. (FREEing)
Gantz - Shimohira Reika - B-style - 1/4 - Bare Leg Bunny Ver. (FREEing)
Gantz - Shimohira Reika - B-style - 1/4 - Bare Leg Bunny Ver. (FREEing)
Gantz - Shimohira Reika - B-style - 1/4 - Bare Leg Bunny Ver. (FREEing)
Gantz - Shimohira Reika - B-style - 1/4 - Bare Leg Bunny Ver. (FREEing)
Gantz - Shimohira Reika - B-style - 1/4 - Bare Leg Bunny Ver. (FREEing)
Gantz - Shimohira Reika - B-style - 1/4 - Bare Leg Bunny Ver. (FREEing)
Pre-Order
Gantz - Shimohira Reika - B-style - 1/4 - Bare Leg Bunny Ver. (FREEing)
Gantz - Shimohira Reika - B-style - 1/4 - Bare Leg Bunny Ver. (FREEing)
Gantz - Shimohira Reika - B-style - 1/4 - Bare Leg Bunny Ver. (FREEing)
Gantz - Shimohira Reika - B-style - 1/4 - Bare Leg Bunny Ver. (FREEing)
Gantz - Shimohira Reika - B-style - 1/4 - Bare Leg Bunny Ver. (FREEing)
Gantz - Shimohira Reika - B-style - 1/4 - Bare Leg Bunny Ver. (FREEing)
Gantz - Shimohira Reika - B-style - 1/4 - Bare Leg Bunny Ver. (FREEing)

Hãng sản xuất: FREEing

Kích thước: 42cm

Tỉ lệ: 1/4

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 6 năm 2023

Gantz - Shimohira Reika - B-style - 1/4 - Bare Leg Bunny Ver. (FREEing)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: FREEing
  • Mã Sản Phẩm: R9342
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 995
6.500.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.