Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)

figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
Hàng Order
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)

Hãng sản xuất: Max Factory

Kích thước: 13.5cm

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 6/2021

figma Tanjiro Kamado DX Edition (Max Factory)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Max Factory
  • Mã Sản Phẩm: R8572
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 4906
3.000.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.