Menu
Giỏ hàng

Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)

Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Hết hàng
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)

✔ Tỉ lệ 1/7

✔ Kích thước: Cao 25cm

✔ Thời gian phát hành: Tháng 6 năm 2021

Fate/Stay Night - Tohsaka Rin - 1/7 - 15th Celebration Dress Ver (Good Smile Company)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hết hàng
  • Brand / Manufacturer: Stronger
  • Mã Sản Phẩm: R3198
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 2119
4.200.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.