Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)

Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Pre-Order
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)

Manufacturer: Alter

Kích thước: 25cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 1 năm 2023

Fate/Grand Order - Meltryllis - 1/7 - Lancer, Mysterious Alter Ego Λ (Alter)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: quesQ
  • Mã Sản Phẩm: R9684
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 871
7.500.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.