Menu
Giỏ hàng

Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)

Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)
Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)
Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)
Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)
Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)
Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)
Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)
Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)
Hàng Order
Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)
Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)
Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)
Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)
Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)
Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)
Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)
Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)

Manufacturer: Licorne

Kích thước: cao 46cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: PVC, ABS

Thời gian phát hành: Tháng 6 năm 2021

Fate/Grand Order - Jeanne d'Arc (Alter) - 1/7 - Kuraki Homura o Matoishi Ryuu no Majo (Licorne)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Licorne
  • Mã Sản Phẩm: R7213
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1796
8.800.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.