Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)

Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Mới Pre-Order
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)

Manufacturer: Kotobukiya

Kích thước: 24cm

Tỉ lệ: 1/8

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 1 năm 2025

FIGURE-048271_01.jpg

FIGURE-048271_02.jpg

FIGURE-048271_03.jpg

FIGURE-048271_04.jpg

FIGURE-048271_05.jpg

FIGURE-048271_06.jpg

FIGURE-048271_07.jpg

FIGURE-048271_08.jpg

FIGURE-048271_09.jpg

FIGURE-048271_10.jpg

FIGURE-048271_11.jpg

FIGURE-048271_12.jpg

FIGURE-048271_13.jpg

FIGURE-048271_14.jpg

FIGURE-048271_15.jpg

FIGURE-048271_16.jpg

CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Devil May Cry 5 - Dante Sparda - ARTFX J - 1/8 (Kotobukiya)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Kotobukiya
  • Mã Sản Phẩm: 13354
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 495
6.000.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Kotobukiya
Kích thước 24cm
Tỉ lệ 1/8
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 1 năm 2025
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.