Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)

Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)
Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)
Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)
Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)
Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)
Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)
Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)
Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)
-9 % Hàng Order
Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)
Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)
Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)
Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)
Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)
Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)
Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)
Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)

Origin: Date A Bullet

Manufacturer: Alpha Satellite

Distributor: Stream

 Kích thước: cao 33.1cm, rộng 21.1cm, sâu 21.5cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 9 năm 2023

Date A Bullet - Tokisaki Kurumi - Shibuya Scramble Figure - 1/7 - Pigeon Blood Ruby Dress Ver. (Alpha Satellite, eStream)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: eStream
  • Mã Sản Phẩm: 12286
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 3048
10.800.000 đ
9.800.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Manufacturer: Alpha Satellite Distributor: eStream
Kích thước H33.1cm, W21.1cm, D21.5cm
Tỉ lệ 1/7
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 9 năm 2023
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.