Menu
Giỏ hàng

[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)

[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
-13 % Hàng Order
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)

Manufacturer: Rolife

Kích thước: 8-10.6cm

Chất liệu: ABS, PVC

[Blind Box] Surprise Figure Dolls - Nanci Prosperous Tang Series (Rolife)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Rolife
  • Mã Sản Phẩm: 11050
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 106
3.200.000 đ
2.800.000 đ

Tùy chọn đang có

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Rolife
Kích thước 8-10.6cm
Chất liệu ABS, PVC
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.