Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)

[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
Hàng Order
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)

Manufacturer: POP MART

Kích thước: 7.6-9.3cm

Chất liệu: ABS, PVC

[Blind Box] A Tị và Tiểu Linh Đang Lantern Festival Series (POP MART)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: POP MART
  • Mã Sản Phẩm: 12196
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 327
2.500.000 đ

Tùy chọn đang có

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất POP MART
Kích thước 7.6-9.3cm
Chất liệu ABS, PVC
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.