Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)

Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Hàng Order
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)

Manufacturer: Alphamax

Sculptor: EGG

Illustrator: Happoubi Jin

Kích thước: cao 19.5cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liêu: PVC, ABS

Thời gian phát hành: Tháng 1 năm 2019

Bản đặc biệt kèm Bonus Tranh

Bishoujo Mangekyou - Kagarino Kirie - Skytube - 1/6 (Alphamax)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Alphamax
  • Mã Sản Phẩm: R7013
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1084
5.800.000 đ

Tùy chọn đang có

Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.