Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Bilibili - 22 Niang - 33 Niang - Chinese Traditional Dress Ver.

Bilibili - 22 Niang - 33 Niang - Chinese Traditional Dress Ver.
Bilibili - 22 Niang - 33 Niang - Chinese Traditional Dress Ver.
Bilibili - 22 Niang - 33 Niang - Chinese Traditional Dress Ver.
Bilibili - 22 Niang - 33 Niang - Chinese Traditional Dress Ver.
Bilibili - 22 Niang - 33 Niang - Chinese Traditional Dress Ver.
Bilibili - 22 Niang - 33 Niang - Chinese Traditional Dress Ver.
Hàng Order
Bilibili - 22 Niang - 33 Niang - Chinese Traditional Dress Ver.
Bilibili - 22 Niang - 33 Niang - Chinese Traditional Dress Ver.
Bilibili - 22 Niang - 33 Niang - Chinese Traditional Dress Ver.
Bilibili - 22 Niang - 33 Niang - Chinese Traditional Dress Ver.
Bilibili - 22 Niang - 33 Niang - Chinese Traditional Dress Ver.
Bilibili - 22 Niang - 33 Niang - Chinese Traditional Dress Ver.

Origin: Bilibili

Manufacturer: Bilibili

Characters: 22 Niang , 33 Niang

Kích thước: cao 22cm

Chất liệu: PVC, ABS

Thời gian phát hành: Tháng 10 năm 2021

 

Bilibili - 22 Niang - 33 Niang - Chinese Traditional Dress Ver.
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: bilibiliGoods
  • Mã Sản Phẩm: R7225
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 947
6.000.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.