Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)

Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Hàng Order
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)

Manufacturer: AniGame

Kích thước: 29cm

Tỉ lệ: 1/6

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 2 năm 2024

Phiên bản A: Có váy

Phiên bản B: Không váy (bán nude)

DX Version: Gồm 2 Body thân dưới và 1 phần thân trên

Collectors Edition: Gồm cả 2 Body, Base trưng bày độc lập

Bonus Order:

- A, B, & DX: Móc khoá Acrylic hoặc illustration shikishi (A5 size)

- Collectors: Móc khoá Acrylic hoặc illustration shikishi (A5 size) & Standee Acrylic

Phiên bản B:

Phiên bản B:

Azur Lane - Taiho Oath - 1/6 - Wedding Dress Ver. (AniGame)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: AniGame
  • Mã Sản Phẩm: 10595
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 915
4.200.000 đ

Tùy chọn đang có

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất AniGame
Kích thước 29cm
Tỉ lệ 1/6
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 2 năm 2024
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.