Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)

Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Pre-Order
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)

Manufacturer: Aniplex

Kích thước: 23.5cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 3 năm 2025

 

Atelier Ryza: Reisalin Stout 1/7 - Summer Adventure Ver. (Aniplex)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Aniplex
  • Mã Sản Phẩm: 12959
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 64
4.800.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Aniplex
Kích thước 23.5cm
Tỉ lệ 1/7
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 3 năm 2025
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.