Menu
Giỏ hàng

Asura Online - Jade Fox

Asura Online - Jade Fox
Asura Online - Jade Fox
Asura Online - Jade Fox
Asura Online - Jade Fox
Asura Online - Jade Fox
Hàng Order
Asura Online - Jade Fox
Asura Online - Jade Fox
Asura Online - Jade Fox
Asura Online - Jade Fox
Asura Online - Jade Fox

Manufacturer: Manassum

Kích thước: cao 23cm, rộng 13cm, sâu 11cm

Chất liệu: Resin, Wood

Trọng lượng: 2.5kg

by S+U+M

Main character of online game ASURA

Hand painted on Resin

Asura Online - Jade Fox
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hàng Order
  • Brand / Manufacturer: Manas SUM
  • Mã Sản Phẩm: R9585
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 263
3.300.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.