Menu
Giỏ hàng

Arknights - Surtr - 1/7 - Colorful Wonderland CW03 Ver. (Myethos)

Arknights - Surtr - 1/7 - Colorful Wonderland CW03 Ver. (Myethos)
Arknights - Surtr - 1/7 - Colorful Wonderland CW03 Ver. (Myethos)
Arknights - Surtr - 1/7 - Colorful Wonderland CW03 Ver. (Myethos)
Arknights - Surtr - 1/7 - Colorful Wonderland CW03 Ver. (Myethos)
Arknights - Surtr - 1/7 - Colorful Wonderland CW03 Ver. (Myethos)
Arknights - Surtr - 1/7 - Colorful Wonderland CW03 Ver. (Myethos)
Pre-Order
Arknights - Surtr - 1/7 - Colorful Wonderland CW03 Ver. (Myethos)
Arknights - Surtr - 1/7 - Colorful Wonderland CW03 Ver. (Myethos)
Arknights - Surtr - 1/7 - Colorful Wonderland CW03 Ver. (Myethos)
Arknights - Surtr - 1/7 - Colorful Wonderland CW03 Ver. (Myethos)
Arknights - Surtr - 1/7 - Colorful Wonderland CW03 Ver. (Myethos)
Arknights - Surtr - 1/7 - Colorful Wonderland CW03 Ver. (Myethos)

Manufacturer: Myethos

Kích thước: 24cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: ABS, PVC

Thời gian phát hành: Tháng 2 năm 2024

Bonus độc quyền của bilibili

Arknights - Surtr - 1/7 - Colorful Wonderland CW03 Ver. (Myethos)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: Myethos
  • Mã Sản Phẩm: 10715
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 764
4.100.000 đ

Specifications

Chi tiết sản phẩm
Hãng sản xuất Myethos
Kích thước 24cm
Tỉ lệ 1/7
Chất liệu ABS, PVC
Thời gian phát hành Tháng 2 năm 2024
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.