Menu
Giỏ hàng
Lưu ý: Shop chỉ bán ONLINE. Quý khách cần đặt trước, sau đó giao hàng hoặc đặt hẹn nhận tại địa chỉ.

Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)

Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Top Brand Hết hàng
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)

Manufacturer: Alter

Kích thước: 40cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: PVC & ABS

Thời gian phát hành: Tháng 9 năm 2023

 

Arknights - Schwarz - 1/7 - Elite 2 Ver. (Alter)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hết hàng
  • Brand / Manufacturer: Alter
  • Mã Sản Phẩm: R8985
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 1629
9.500.000 đ
Liên hệ qua Messenger để được hỗ trợ tốt hơn.