Menu
Giỏ hàng

Arknights - Ch'en - Noodle Stopper Figure - Energy Link ver. (FuRyu)

Arknights - Ch'en - Noodle Stopper Figure - Energy Link ver. (FuRyu)
Arknights - Ch'en - Noodle Stopper Figure - Energy Link ver. (FuRyu)
Arknights - Ch'en - Noodle Stopper Figure - Energy Link ver. (FuRyu)
Arknights - Ch'en - Noodle Stopper Figure - Energy Link ver. (FuRyu)
Arknights - Ch'en - Noodle Stopper Figure - Energy Link ver. (FuRyu)
Arknights - Ch'en - Noodle Stopper Figure - Energy Link ver. (FuRyu)
Pre-Order
Arknights - Ch'en - Noodle Stopper Figure - Energy Link ver. (FuRyu)
Arknights - Ch'en - Noodle Stopper Figure - Energy Link ver. (FuRyu)
Arknights - Ch'en - Noodle Stopper Figure - Energy Link ver. (FuRyu)
Arknights - Ch'en - Noodle Stopper Figure - Energy Link ver. (FuRyu)
Arknights - Ch'en - Noodle Stopper Figure - Energy Link ver. (FuRyu)
Arknights - Ch'en - Noodle Stopper Figure - Energy Link ver. (FuRyu)

Manufacturer: FuRyu

Kích thước: cao 18cm

Chất liệu: PVC , ABS

Thời gian phát hành: Tháng 7 năm 2023

Arknights - Ch'en - Noodle Stopper Figure - Energy Link ver. (FuRyu)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Pre-Order
  • Brand / Manufacturer: FuRyu
  • Mã Sản Phẩm: R9815
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 655
650.000 đ
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.