Menu
Giỏ hàng

Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)

Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Hết hàng
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)

Manufacturer: APEX-TOY

Kích thước: cao 26cm

Tỉ lệ: 1/7

Chất liệu: PVC & ABS

Thời gian phát hành: Tháng 8 năm 2021

Arknights - Ch’en 1/7 Scale PVC Figure (APEX-TOY)
  • Sản phẩm hiện nút Mua Ngay là hàng có sẵn.
  • Hàng Order và Pre Order là hàng KHÔNG có sẵn, cần cọc trước 50% giá trị sản phẩm.
  • Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
  • Tình Trạng / Kho Hàng: Hết hàng
  • Brand / Manufacturer: Apex Innovation
  • Mã Sản Phẩm: R7218
Lượt Bán: 0
Lượt Xem: 3298
3.500.000 đ
Tag: Arknights
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.