Hồi đầu tháng 2 năm 2018, đã có một sự phân chia nhỏ bên trong Bandai Namco.

Từ đó Bandai đã tái cơ cấu và thành lập một công ty anh em mới tên BANDAI SPIRITS, hay còn gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn Bandai Spirits.

Logo của công ty này giống hệt logo Bandai cũ, chỉ khác ở chỗ nó có màu xanh. Đây là một phần trong kế hoạch 3 năm của tập đoàn Bandai Namco.

Nó được khởi động từ tháng 4 năm 2018 dưới phương châm CHANGE for the NEXT 挑戦・成長・進化 (Challenge, Growth, Evolution).

BANDAI SPIRITS thực chất hiện nay quản lý toàn bộ Tamashii Nations (Soul Nations). Do đó bạn sẽ thấy logo Bandai xanh trên hàng loạt các dòng sản phẩm như S.H.figuarts, S.H. MonsterArts, D-Arts, Metal Build, DX Soul of Chogokin... Trong đó có cả The Robot Spirits, nhãn hiệu của các mẫu Gunpla ráp sẵn.


Trên trang chủ của mình, Bandai Spirits được mô tả là dòng đồ chơi có tiêu chuẩn cao, các mô hình nhựa, các sản phẩm cho những cửa hàng tiện lợi...

Và Gunpla (các mô hình lắp ráp nhựa Gundam) được Bandai liệt vào các sản phẩm có tiêu chuẩn cao. Vậy nên nó cũng sẽ mang logo Bandai xanh của Bandai Spirits. Sự thay đổi này chính thức được áp dụng từ tháng 4 năm 2018.

Và tới tháng 9 cùng năm, một số mẫu Gundam đã mang trên mình logo xanh. Ngoài ra, những mẫu cũ được tái bản từ đó về sau cũng sẽ đổi qua logo mới.

Nguồn: Internet