Menu
Giỏ hàng

YZ Studios

YZ Studio - One Piece WCF: Eustass Kid YZ Studio - One Piece WCF: Eustass Kid
Mới Pre-Order
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R6599
Kích thước: cao 16cm, rộng 24.5cm, sâu 21.5cm Giới hạn: 200 bản Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2022 ...
3.800.000 đ
YZ Studio - Naruto WCF - Uchiha Sasuke Demon Form YZ Studio - Naruto WCF - Uchiha Sasuke Demon Form
Pre-Order
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R6515
Kích thước: cao 12cm Giới hạn: Thời gian phát hàng dự kiến: Quý II năm 2022 ...
2.400.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Portgas D Ace & Striker Ship YZ Studio - One Piece WCF - Portgas D Ace & Striker Ship
Pre-Order
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R6102
Kích thước: cao 14cm Giới hạn: 288 bản Thời gian phát hành: Quý I năm 2022 ***Striker Ship có thể mua riêng giá 1m5 ...
2.800.000 đ
YZ Studio - Roger Pirates: Shanks & Buggy YZ Studio - Roger Pirates: Shanks & Buggy
Pre-Order
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R5965
Kích thước: cao 6cm Giới hạn: Thời gian phát hàng dự kiến: Tháng 12 năm 2021 ...
2.500.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Wano Country Arc: Vinsmoke Sanji YZ Studio - One Piece WCF - Wano Country Arc: Vinsmoke Sanji
Pre-Order
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R5878
Kích thước: cao 7.6cm Giới hạn: Thời gian phát hàng dự kiến: Tháng 12 năm 2021 ...
1.350.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Dressrosa Arc: Sai YZ Studio - One Piece WCF - Dressrosa Arc: Sai
Pre-Order
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R5568
Kích thước: cao 8.5cm Giới hạn: 188 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Tháng 10 năm 2021 ...
1.350.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Whitebeard Pirates Commanders: McGuy & Whitey Bay YZ Studio - One Piece WCF - Whitebeard Pirates Commanders: McGuy & Whitey Bay
Pre-Order
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R5549
Kích thước: ~8cm Giới hạn: Thời gian phát hành: Quý III năm 2021 ...
2.800.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Dressrosa Arc: Gatz YZ Studio - One Piece WCF - Dressrosa Arc: Gatz
Pre-Order
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R5548
Kích thước: Gatz 9cm. Giá 1m4 Mera Mera 4cm. Giá 600k Giới hạn: Thời gian phát hàng dự kiến: Tháng 10 năm 2021 ...
1.400.000 đ
YZ Studio - One PieceWCF - Fire Tank Pirates
Pre-Order
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R5547
Kích thước: Capone Bege 6cm. Giá 1m8 Vito 7.5cm, Gotti 8.5cm. Giá 2m8 Giới hạn: 288 bản Thời gian vận chuyển dự kiến: Quý III năm 2021 ...
1.800.000 đ
YZ Studio - One PieceWCF- Summit War of Marineford: Garp / Sengoku / Ace (Set of 3) YZ Studio - One PieceWCF- Summit War of Marineford: Garp / Sengoku / Ace (Set of 3)
Hết hàng
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R5229
Kích thước: Garp 6.1cm, Ace 5.9cm, Sengoku 9cm. Base 14cm Giới hạn: Thời gian vận chuyển dự kiến: Quý III năm 2021 ...
4.900.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Dressrosa Arc: Bartolomeo YZ Studio - One Piece WCF - Dressrosa Arc: Bartolomeo
Hết hàng
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R5211
Kích thước: 8.5cm Giới hạn: 288 bản Thời gian phát hành: Tháng 10 năm 2021 ...
1.400.000 đ
YZ Studio - One PieceWCF- Marine Series: Brannew YZ Studio - One PieceWCF- Marine Series: Brannew
Hết hàng
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R5169
Kích thước: cao 7.6cm Giới hạn: 388 bản Thời gian vận chuyển dự kiến: Quý IV năm 2020 ...
1.300.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Heart Pirates: Jean Bart YZ Studio - One Piece WCF - Heart Pirates: Jean Bart
Hết hàng
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R5119
Kích thước: cao 10.5cm Giới hạn: Thời gian phát hành: Quý III năm 2021 ...
2.000.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF: Big Mom Pirates - "Crane Rider" Randolph YZ Studio - One Piece WCF: Big Mom Pirates - "Crane Rider" Randolph
Hết hàng
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R5037
Kích thước: cao 12cm Giới hạn: Thời gian phát hàng dự kiến: Quý III năm 2021 ...
1.600.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF: Cavendish YZ Studio - One Piece WCF: Cavendish
Hết hàng
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R4908
Kích thước: cao 13.5cm Giới hạn: 328 bản Thời gian phát hành: Quý III năm 2021 (Tháng 7 - 8 - 9) Head đặt thêm giá 190k   ...
2.200.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Kikunojo YZ Studio - One Piece WCF - Kikunojo
Hết hàng
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R4903
Kích thước: cao 8.7cm Giới hạn: Thời gian phát hành: Quý III năm 2021 (Tháng 7 - 8 - 9) ...
1.400.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Dressrosa Arc: Kelly Funk & Bobby Funk YZ Studio - One Piece WCF - Dressrosa Arc: Kelly Funk & Bobby Funk
Hết hàng
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R4834
Kích thước: cao 7.3 & 10cm Giới hạn: Thời gian phát hành: Tháng 8 năm 2021 ...
2.500.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Sengoku Golden Buddha Form YZ Studio - One Piece WCF - Sengoku Golden Buddha Form
Hết hàng
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R4824
Kích thước: cao 18cm, rộng 16cm, sâu 16cm Giới hạn: Thời gian phát hành: Tháng 8 năm 2021 ...
2.500.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Vinsmoke Reiju Germa66 YZ Studio - One Piece WCF - Vinsmoke Reiju Germa66
Hết hàng
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R4813
Kích thước: 8.5cm Giới hạn: Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 7 năm 2021 ...
1.650.000 đ
YZ Studio - One Piece WCF - Marshall D Teach / Blackbeard YZ Studio - One Piece WCF - Marshall D Teach / Blackbeard
Hết hàng
Hãng sản xuất: YZ Studios Mã sản phẩm: R4680
Kích thước: 8.6 cm Giới hạn: Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2020 ...
2.100.000 đ
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 83 (5 Trang)
Vui lòng liên hệ kiểm tra tình trạng hàng trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.