Menu
Giỏ hàng

Mimeyoi

Azur Lane - Zuikaku - 1/4 - The Wind's True Name (Mimeyoi) Azur Lane - Zuikaku - 1/4 - The Wind's True Name (Mimeyoi)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R8961
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: cao 19cm, rộng 35cm Tỉ lệ: 1/4 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành: Tháng 8 năm 2023     ...
7.800.000 đ
Azur Lane - Duke of York - 1/4 - Prestige of the Glorious Formula (Mimeyoi) Azur Lane - Duke of York - 1/4 - Prestige of the Glorious Formula (Mimeyoi)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R8542
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: 33cm Tỉ lệ: 1/4 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành: Tháng 12 năm 2022   ...
6.800.000 đ
Azur Lane - Ning Hai - Summer Hunger, TF Edition (Mimeyoi) Azur Lane - Ning Hai - Summer Hunger, TF Edition (Mimeyoi)
Hàng Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R8376
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: 19cm Tỉ lệ: Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành: Tháng 2 năm 2022   ...
3.800.000 đ
Azur Lane - Bremerton - 1/7 - Scorching-Hot Training (Mimeyoi) Azur Lane - Bremerton - 1/7 - Scorching-Hot Training (Mimeyoi)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R7806
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: 20cm Tỉ lệ: 1/7 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành: Tháng 5 năm 2023   ...
4.500.000 đ
Azur Lane - Kirishima - 1/7 - Bravely Summer ver. (Mimeyoi) Azur Lane - Kirishima - 1/7 - Bravely Summer ver. (Mimeyoi)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R7327
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: Tỉ lệ: Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành:   ...
0 đ
Blue Archive - Izumimoto Eimi - 1/7 (Mimeyoi) Blue Archive - Izumimoto Eimi - 1/7 (Mimeyoi)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R7261
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: Tỉ lệ: 1/7 Chất liệu: ABS, PVC Thời gian phát hành:   ...
0 đ
Azur Lane - Enterprise - 1/4 - Wind Catcher Ver. (Mimeyoi) Azur Lane - Enterprise - 1/4 - Wind Catcher Ver. (Mimeyoi)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R7260
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: Tỉ lệ: 1/4 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành:   ...
0 đ
Azur Lane - Prinz Eugen - 1/4 - Final Lap Ver. (Mimeyoi) Azur Lane - Prinz Eugen - 1/4 - Final Lap Ver. (Mimeyoi)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R7259
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: Tỉ lệ: 1/4 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành:   ...
0 đ
Azur Lane - Prince of Wales - 1/4 - The Laureate's Victory Lap (Mimeyoi) Azur Lane - Prince of Wales - 1/4 - The Laureate's Victory Lap (Mimeyoi)
Hàng Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R7258
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: 33cm Tỉ lệ: 1/4 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành: Tháng 12 năm 2021   ...
8.800.000 đ
Azur Lane - Taihou - 1/4 - Race Queen ver. (Mimeyoi) Azur Lane - Taihou - 1/4 - Race Queen ver. (Mimeyoi)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R7199
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: 45cm Tỉ lệ: 1/4 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành: Tháng 4 năm 2023   ...
8.000.000 đ
Azur Lane - Shimakaze - 1/4 - World's Speediest Bunny Waitress Ver. (FREEing, Mimeyoi) Azur Lane - Shimakaze - 1/4 - World's Speediest Bunny Waitress Ver. (FREEing, Mimeyoi)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R6816
Manufacturer: FREEing Kích thước: Tỉ lệ: 1/4 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành:   ...
0 đ
Azur Lane - Black Prince - 1/4 - Addled Attendant? Ver. (FREEing) Azur Lane - Black Prince - 1/4 - Addled Attendant? Ver. (FREEing)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R6815
Manufacturer: FREEing Kích thước: Tỉ lệ: 1/4 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành:   ...
0 đ
Azur Lane - Bache - 1/7 - TF Edition (Mimeyoi) Azur Lane - Bache - 1/7 - TF Edition (Mimeyoi)
Hết hàng
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R6801
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: 22.5cm Tỉ lệ: 1/7 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành: Tháng 6 năm 2022   ...
4.000.000 đ
Azur Lane - Surcouf - 1/4 - Loisirs Balnéaires ver. (Mimeyoi) Azur Lane - Surcouf - 1/4 - Loisirs Balnéaires ver. (Mimeyoi)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R6800
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: Tỉ lệ: 1/4 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành:   ...
0 đ
Azur Lane - Kashino - 1/4 - Hot Springs Relaxation ver. (Mimeyoi) Azur Lane - Kashino - 1/4 - Hot Springs Relaxation ver. (Mimeyoi)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R6799
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: Tỉ lệ: 1/4 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành:   ...
0 đ
Azur Lane - Atago - 1/4 - Stunning Speedster Ver. (Mimeyoi) Azur Lane - Atago - 1/4 - Stunning Speedster Ver. (Mimeyoi)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R6798
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: Tỉ lệ: 1/4 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành:   ...
0 đ
Azur Lane - Zuikaku - 1/4 - Race Queen ver. (Mimeyoi) Azur Lane - Zuikaku - 1/4 - Race Queen ver. (Mimeyoi)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R6797
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: Tỉ lệ: 1/4 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành:   ...
0 đ
Azur Lane - Shoukaku - 1/4 - Race Queen ver. (Mimeyoi) Azur Lane - Shoukaku - 1/4 - Race Queen ver. (Mimeyoi)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R6796
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: Tỉ lệ: 1/4 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành:   ...
0 đ
Azur Lane - Takao - 1/4 - Full Throttle Charmer Ver. (Mimeyoi) Azur Lane - Takao - 1/4 - Full Throttle Charmer Ver. (Mimeyoi)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R6794
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: Tỉ lệ: 1/4 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành:   ...
0 đ
Azur Lane - Kirishima - 1/7 - Bravely Summer ver. (Mimeyoi) Azur Lane - Kirishima - 1/7 - Bravely Summer ver. (Mimeyoi)
Pre-Order
Hãng sản xuất: Mimeyoi Mã sản phẩm: R6793
Manufacturer: Mimeyoi Kích thước: Tỉ lệ: 1/4 Chất liệu: PVC, ABS Thời gian phát hành:   ...
0 đ
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 25 (2 Trang)
Vui lòng liên hệ kiểm tra tình trạng hàng trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.