Menu
Giỏ hàng

Gold Peter

Clone Studio - Whitebeard Thirteenth Division Commander Speed Jiru 1/6 Scale Resin Statue Clone Studio - Whitebeard Thirteenth Division Commander Speed Jiru 1/6 Scale Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R3981
Kích thước: cao 26cm Giới hạn: 100 bản Thời gian phát hành: Quý IV năm 2020 ...
4.000.000 đ
Gold Peter Studio - Shichibukai: Buggy 1/8 Scale Resin Statue Gold Peter Studio - Shichibukai: Buggy 1/8 Scale Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R3626
Kích thước: cao 28cm, rộng 22cm, sâu 19cm Tỉ lệ: 1/8 Giới hạn: 200 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Quý IV năm 2020   ...
4.500.000 đ
Gold Peter Studio - Beasts Pirates: All-Stars Crew Members 1/8 Scale Resin Statue Gold Peter Studio - Beasts Pirates: All-Stars Crew Members 1/8 Scale Resin Statue
Pre-Order
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R3576
Kích thước: - King: cao 40cm, rộng 25cm, sâu 30cm - Queen: cao 36cm, rộng 35cm, sâu 31cm - Jack: cao 35cm, rộng 49cm, sâu 45cm Giới hạn: 199 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Quý IV năm 2020 ...
17.500.000 đ
Gold Peter Studio - Revolutionary Army Commanders 1/8 Scale Resin Statue Gold Peter Studio - Revolutionary Army Commanders 1/8 Scale Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R2481
Kích thước: - Karasu: 30cm, 27cm, 24cm - Belo Betty: 41cm, 38cm, 44cm (with weapon 57cm) - Morley: 24cm, 19cm, 18.5cm - Lindbergh: 26cm, 17cm, 14cm Giới hạn: 199 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Quý II/2020 ...
18.000.000 đ
Gold Peter Studio - Whitebeard Thirteenth Division Commander Thatch 1/8 Scale Resin Statue Gold Peter Studio - Whitebeard Thirteenth Division Commander Thatch 1/8 Scale Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R2072
Hãng sản xuất: Gold Peter Studio Kích thước: 27cm Chất liệu: Resin Giới hạn: 100 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Tháng 9/2019 ...
4.000.000 đ
Gold Peter Studio - Whitebeard Thirteenth Division Commander Blenheim 1/8 Scale Resin Statue Gold Peter Studio - Whitebeard Thirteenth Division Commander Blenheim 1/8 Scale Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R2071
Hãng sản xuất: Gold Peter Studio Kích thước: 34cm Chất liệu: Resin Giới hạn: 100 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Tháng 8/2019 ...
4.000.000 đ
Gold Peter Studio - Yonkou Kaido Resin Statue Gold Peter Studio - Yonkou Kaido Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R1915
Kích thước: cao 46cm, rộng 65cm, sâu 49cm Trọng lượng: 20kg Giới hạn: 188 bản Thời gian vận chuyển dự kiến: quý III năm 2019 ...
13.500.000 đ
Gold Peter Studio - Marshall D Teach / Blackbeard After Timeskip Resin Statue Gold Peter Studio - Marshall D Teach / Blackbeard After Timeskip Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R1910
Kích thước: cao 38cm, rộng 47cm, sâu 49cm Trọng lượng: 15kg hoặc hơn, tùy thuộc vào sản phẩm thực tế Giới hạn: 188 bản Thời gian phát hàng dự kiến: Quý III/2019 ...
13.500.000 đ
Gold Peter Studio - Yonko Red Hair Shanks meet Whitebeard 1/8 Scale Resin Statue Gold Peter Studio - Yonko Red Hair Shanks meet Whitebeard 1/8 Scale Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R1871
Hãng sản xuất: Gold Peter Studio Kích thước: 18*32*36cm Chất liệu: Resin Limited: 188 bản Phát hàng dự kiến: Qúy II/2019 ...
6.500.000 đ
Gold Peter Studio - Whitebeard Thirteenth Division Commander Curiel 1/8 Scale Resin Statue Gold Peter Studio - Whitebeard Thirteenth Division Commander Curiel 1/8 Scale Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R1830
Hãng sản xuất: Gold Peter Studio Kích thước: 26cm Chất liệu: Resin Limited: 100 bản Phát hàng dự kiến: Tháng 10/2019 ...
4.200.000 đ
Gold Peter Studio - Whitebeard Thirteenth Division Commander Rakuyo 1/8 Scale Resin Statue Gold Peter Studio - Whitebeard Thirteenth Division Commander Rakuyo 1/8 Scale Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R1805
Hãng sản xuất: Gold Peter Studio Kích thước: 26cm Chất liệu: Resin Limited: 100 bản Phát hàng dự kiến: Tháng 10/2019 ...
4.000.000 đ
Gold Peter Studio - Whitebeard Thirteenth Division Commander Speed Jiru 1/8 Scale Resin Statue Gold Peter Studio - Whitebeard Thirteenth Division Commander Speed Jiru 1/8 Scale Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R1697
Hãng sản xuất: Gold Peter Studio Kích thước: 26cm Chất liệu: Resin Limited: 200 bản Phát hàng dự kiến: Tháng 12/2018 ...
4.000.000 đ
Gold Peter Studio - Fossa 1/8 Scale Resin Statue Gold Peter Studio - Fossa 1/8 Scale Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R1664
Kích thước: cao 28cm Limited: 100 bản Thời gian phát hành: Quý II / 2019 ...
4.500.000 đ
Gold Peter Studio - Monkey D Luffy Gear 4 Tank Man Resin Statue Gold Peter Studio - Monkey D Luffy Gear 4 Tank Man Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R1517
Hãng sản xuất: Gold Peter Studios Kích thước: 53cm x 45cm x 53cm Trọng lượng: 18kg Giới hạn: 149 bản Thời gian phát hàng: Quý I/2019 ...
12.500.000 đ
Gold Peter Studio - Whitebeard Thirteenth Division Commander Atmos Resin Statue Gold Peter Studio - Whitebeard Thirteenth Division Commander Atmos Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R1364
Hãng sản xuất: Gold Peter Studio Kích thước: 33cm Chất liệu: Resin Limited: 100 bản Phát hàng dự kiến: Tháng 12/2018 ...
4.800.000 đ
Gold Peter Studio - Sexy Boa Hancock & Salome Resin Statue Gold Peter Studio - Sexy Boa Hancock & Salome Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R1191
Hãng sản xuất: Gold Peter Studio Kích thước: 40cmx32cmx30cm Chất liệu: Resin Limited: 300 bản toàn thế giới, không bao giờ sản xuất lại Phát hành dự kiến: Tháng 10/2018 ...
9.500.000 đ
Gold Peter - Marine Vice Admirals Tashigi Resin Statue Gold Peter - Marine Vice Admirals Tashigi Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R1199
Hãng sản xuất: Gold Peter Studios Kích thước: 22cm Limited: 300 bản Thời gian phát hàng: Quý III/2018 ...
4.000.000 đ
Gold Peter - Marine Vice Admirals Smoker Resin Statue Gold Peter - Marine Vice Admirals Smoker Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R1098
Hãng sản xuất: Gold Peter Studios Kích thước: 24.5cm Limited: 300 bản Thời gian phát hàng: Tháng /2018 Thợ săn trắng Smoker là một sĩ quan Hải quân làm việc tại trụ sở G-5. Ông được giới thiệu lần đầu tiên như 1 đại tá (大佐 Taisa) tại Loguetown, nơi ông làm nhiệm vụ bắt giữ Monkey D. Luffy, ...
4.000.000 đ
Gold Peter Studio - Yonko Whitebeard Resin Statue Gold Peter Studio - Yonko Whitebeard Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R838
Gold Peter Studio - Yonko Whitebeard Resin Statue ✔ Series: One Piece ✔ Manufacturer: Gold Peter Studio ✔ Size: H 30cm * W 38cm * D 32cm ✔ Weight: 15KG ✔ Material: Resin ✔ Limited Edition: 300 pcs ✔ Release date: Q2/2018 ...
9.000.000 đ
Gold Peter Studio - Charlotte Cracker & Cracker's Puppet Armor Resin Statue Gold Peter Studio - Charlotte Cracker & Cracker's Puppet Armor Resin Statue
Hết hàng
Hãng sản xuất: Gold Peter Mã sản phẩm: R815
Nhà sản xuất: Gold Peter Studio Chất liệu: Resin Trọng lượng: Kích thước: chiều cao 57cm, Charlotte Cracke 28cm, Cracker's Puppet Armor 42cm Limited: 150 bản (Không bao giờ sản xuất lại) Thời gian phát hành: Q2/2018 Lưu ý sản phẩm này gồm 2 bản:  - Bản chỉ có Charlotte Cracker ...
3.500.000 đ
Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 27 (2 Trang)
Vui lòng liên hệ trước khi đến, liên hệ qua Messenger sẽ được hỗ trợ tốt hơn.